Đà Nẵng cắt giảm gần 3.000 tổ dân phố
Trước những bất cập của việc chia nhỏ tổ dân phố, Đà Nẵng cắt giảm hơn một nửa số tổ dân phố trên địa bàn.